Kv Barnängen

Återuppförande efter brand av 14 lägenheter och 2 lokaler i Eksjö centrum.