Kontakt

JL Byggtjänst i Eksjö AB

Förrådsgatan 4, 575 36 Eksjö.
0381-164 51

kontakt@jlbyggtjanst.se

Enbart fakturaadress:

JL Byggtjänst i Eksjö AB
Fack 3464
Box 3038
831 03 ÖSTERSUND

OBS! Samtliga fakturor skall märkas med vår referens samt arbetsordernummer. Annars returneras de! Vid Omvänd skattskyldighet skriv även vårt Vatnr SE556152257301.

PDF faktura mailas till: 3464@faktura.scancloud.se

Lars-Evert Johansson, VD
Mobil 070-545 40 31
E-post lars-evert@jlbyggtjanst.se

Joacim Sverker, Projektchef
Mobil 073-54 54 830
E-post joacim@jlbyggtjanst.se

Ylva Eriksson, Administration
Telefon 0381-164 51
E-post ylva@jlbyggtjanst.se

Björn Axelsson, Projektledare
Mobil 070-318 67 72
E-post bjorn@jlbyggtjanst.se

Per Swärdh, Arbetsledare
Mobil 076-308 93 33
E-post per@jlbyggtjanst.se

Dennis Karlsson, Arbetsledare
Mobil 070-483 46 92
E-post dennis@jlbyggtjanst.se

Peter Angel, Ritare
Mobil 070-303 02 01
E-post peter@jlbyggtjanst.se

Erik Johansson, Entreprenadingenjör
Mobil 070-140 00 88
E-post erik@jlbyggtjanst.se